(1)
von Huben, L.; Lloyd, J. Repatriacja dóbr Kultury Indian północnoamerykańskich W Sektorze Aukcyjnym: Imperatyw transparentności. gsm 2020, 18, 90-99.