von Huben, L., & Lloyd, J. (2020). Repatriacja dóbr kultury Indian północnoamerykańskich w sektorze aukcyjnym: imperatyw transparentności. Gdańskie Studia Międzynarodowe, 18(1-2), 90–99. https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.07