Bieczyński, M. M. (2020). Dziedzictwo kultury i prawo dostępu do kultury: Leonardo da Vinci i procesy sądowe dotyczące autentyczności, wyceny, międzynarodowych wypożyczeń oraz eksportu jego prac po roku 2010. Gdańskie Studia Międzynarodowe, 18(1-2), 100–116. https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.08