Taylor, A. (2020). Co składa się na wiarygodność dowodu: o roli konserwatorów w walce z przestępczością przeciwko dziełom sztuki. Gdańskie Studia Międzynarodowe, 18(1-2), 130–146. https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.10