Bagiński, W. (2020). Narodziny nowożytnego ujęcia dziedzictwa kultury i jego prawnej regulacji: podejście z punktu widzenia teorii aktora-sieci. Gdańskie Studia Międzynarodowe, 18(1-2), 160–175. https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.12