Bretel, R. (2020). Francuski system utrwalania procesów sądowych o znaczeniu historycznym (Archives audiovisuelles de la justice). Gdańskie Studia Międzynarodowe, 18(1-2), 236–253. https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.17