von Huben, Lia, i Justine Lloyd. 2020. „Repatriacja dóbr Kultury Indian północnoamerykańskich W Sektorze Aukcyjnym: Imperatyw transparentności”. Gdańskie Studia Międzynarodowe 18 (1-2):90-99. https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.07.