Bieczyński, Mateusz M. 2020. „Dziedzictwo Kultury I Prawo dostępu Do Kultury: Leonardo Da Vinci I Procesy sądowe dotyczące autentyczności, Wyceny, międzynarodowych wypożyczeń Oraz Eksportu Jego Prac Po Roku 2010”. Gdańskie Studia Międzynarodowe 18 (1-2):100-116. https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.08.