Taylor, Alexandra. 2020. „Co składa Się Na wiarygodność Dowodu: O Roli konserwatorów W Walce Z przestępczością Przeciwko dziełom Sztuki”. Gdańskie Studia Międzynarodowe 18 (1-2):130-46. https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.10.