Bagiński, Wojciech. 2020. „Narodziny nowożytnego ujęcia Dziedzictwa Kultury I Jego Prawnej Regulacji: Podejście Z Punktu Widzenia Teorii Aktora-Sieci”. Gdańskie Studia Międzynarodowe 18 (1-2):160-75. https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.12.