Bretel, Ronan. 2020. „Francuski System Utrwalania procesów sądowych O Znaczeniu Historycznym (Archives Audiovisuelles De La Justice)”. Gdańskie Studia Międzynarodowe 18 (1-2):236-53. https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.17.