von Huben, L. i Lloyd, J. (2020) „Repatriacja dóbr kultury Indian północnoamerykańskich w sektorze aukcyjnym: imperatyw transparentności”, Gdańskie Studia Międzynarodowe, 18(1-2), s. 90–99. doi: 10.26881/gsm.2020.18.07.