Bieczyński, M. M. (2020) „Dziedzictwo kultury i prawo dostępu do kultury: Leonardo da Vinci i procesy sądowe dotyczące autentyczności, wyceny, międzynarodowych wypożyczeń oraz eksportu jego prac po roku 2010”, Gdańskie Studia Międzynarodowe, 18(1-2), s. 100–116. doi: 10.26881/gsm.2020.18.08.