Taylor, A. (2020) „Co składa się na wiarygodność dowodu: o roli konserwatorów w walce z przestępczością przeciwko dziełom sztuki”, Gdańskie Studia Międzynarodowe, 18(1-2), s. 130–146. doi: 10.26881/gsm.2020.18.10.