Bagiński, W. (2020) „Narodziny nowożytnego ujęcia dziedzictwa kultury i jego prawnej regulacji: podejście z punktu widzenia teorii aktora-sieci”, Gdańskie Studia Międzynarodowe, 18(1-2), s. 160–175. doi: 10.26881/gsm.2020.18.12.