Bretel, R. (2020) „Francuski system utrwalania procesów sądowych o znaczeniu historycznym (Archives audiovisuelles de la justice)”, Gdańskie Studia Międzynarodowe, 18(1-2), s. 236–253. doi: 10.26881/gsm.2020.18.17.