[1]
L. von Huben i J. Lloyd, „Repatriacja dóbr kultury Indian północnoamerykańskich w sektorze aukcyjnym: imperatyw transparentności”, gsm, t. 18, nr 1-2, s. 90–99, grudz. 2020.