[1]
W. Bagiński, „Narodziny nowożytnego ujęcia dziedzictwa kultury i jego prawnej regulacji: podejście z punktu widzenia teorii aktora-sieci”, gsm, t. 18, nr 1-2, s. 160–175, grudz. 2020.