von Huben, L., i J. Lloyd. „Repatriacja dóbr Kultury Indian północnoamerykańskich W Sektorze Aukcyjnym: Imperatyw transparentności”. Gdańskie Studia Międzynarodowe, t. 18, nr 1-2, grudzień 2020, s. 90-99, doi:10.26881/gsm.2020.18.07.