Taylor, A. „Co składa Się Na wiarygodność Dowodu: O Roli konserwatorów W Walce Z przestępczością Przeciwko dziełom Sztuki”. Gdańskie Studia Międzynarodowe, t. 18, nr 1-2, grudzień 2020, s. 130-46, doi:10.26881/gsm.2020.18.10.