Bagiński, Wojciech. „Narodziny nowożytnego ujęcia Dziedzictwa Kultury I Jego Prawnej Regulacji: Podejście Z Punktu Widzenia Teorii Aktora-Sieci”. Gdańskie Studia Międzynarodowe, t. 18, nr 1-2, grudzień 2020, s. 160-75, doi:10.26881/gsm.2020.18.12.