von Huben, Lia, i Justine Lloyd. „Repatriacja dóbr Kultury Indian północnoamerykańskich W Sektorze Aukcyjnym: Imperatyw transparentności”. Gdańskie Studia Międzynarodowe 18, no. 1-2 (grudzień 15, 2020): 90–99. Udostępniono wrzesień 28, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gsm/article/view/6239.