Bretel, Ronan. „Francuski System Utrwalania procesów sądowych O Znaczeniu Historycznym (Archives Audiovisuelles De La Justice)”. Gdańskie Studia Międzynarodowe 18, no. 1-2 (grudzień 15, 2020): 236–253. Udostępniono wrzesień 24, 2022. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gsm/article/view/6249.