[1]
Gajewski, W. 2021. Człowiek na pograniczu: między judaizmem a chrześcijaństwem. Karto-Teka Gdańska. 2(9) (sie. 2021), 10–23.