[1]
Kizik, E. 2021. Gdańszczan świat realny i wyobrażony w XVII wieku. Karto-Teka Gdańska. 2(9) (sie. 2021), 24–48.