[1]
Halasz, J. 2021. Michał Woroniecki (1949–2021) – zarys biografii. Karto-Teka Gdańska. 2(9) (sie. 2021), 110–117.