[1]
Halasz, J. 2021. Michał Woroniecki – bibliografia (chronologicznie). Karto-Teka Gdańska. 2(9) (sie. 2021), 118–120.