[1]
Dymarski, Z. i Urbańska-Bożek, M. 2021. Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego za rok 2021. Karto-Teka Gdańska. 2(9) (sie. 2021), 159–163.