[1]
Lubowicz, H. 2021. Wstępny zarys wybranej literatury wtórnej, badającej pokrewne wątki w ujmowaniu związku obraz-język w teoriach Wittgensteina i Lacana. Karto-Teka Gdańska. 2(9) (sie. 2021), 124–139.