[1]
Dymarski, Z. i Urbańska-Bożek, M. 2020. Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego za rok 2020. Karto-Teka Gdańska. 2(7) (grudz. 2020), 143–147.