[1]
Urbańska-Bożek, M. 2019. Ewolucja poglądów Henriego Bergsona na temat natury Boga i jej społeczny wymiar. Karto-Teka Gdańska. 2(5) (lis. 2019), 35–49.