[1]
Urbańska-Bożek, M. 2019. Kulturalny barbarzyńca jako czuły artysta życia. Karto-Teka Gdańska. 2(5) (lis. 2019), 122–133.