[1]
Urbańska-Bożek, M. 2019. Trud wiary w każdym czasie. Karto-Teka Gdańska. 2(5) (lis. 2019), 134–139.