[1]
Urbańska-Bożek, M. 2019. Sprawozdanie z IV edycji ogólnopolskiego cyklu konferencyjnego Oblicza sacrum w kulturach i cywilizacjach. Karto-Teka Gdańska. 2(5) (lis. 2019), 141–148.