[1]
Landowski, Z. 2018. Próba charakterystyki przestrzeni sakralnej w islamie sunnickim. Karto-Teka Gdańska. 2(3) (paź. 2018), 18–31.