[1]
Urbańska-Bożek, M. 2018. Henri Bergsona pedagogika z ducha wolności. Karto-Teka Gdańska. 1(2) (cze. 2018), 125–135.