(1)
Dymarski, Z.; Bednarek-Bohdziewicz, A. Pytając O tożsamość człowieka W Perspektywie Historii I Kultury. karto-teka 2021, 3-8.