(1)
Gajewski, W. Człowiek Na Pograniczu: Między Judaizmem a chrześcijaństwem. karto-teka 2021, 10-23.