(1)
Kizik, E. Gdańszczan świat Realny I wyobrażony W XVII Wieku. karto-teka 2021, 24-48.