(1)
Mirgos, K. Być człowiekiem, Być Baskiem. Refleksje wokół języka I Kultury. karto-teka 2021, 49-62.