(1)
Landowski, Z. Arab. Dualis, Czyli Zagadka tożsamości . karto-teka 2021, 63-87.