(1)
Halasz, J. Michał Woroniecki (1949–2021) – Zarys Biografii. karto-teka 2021, 110-117.