(1)
Halasz, J. Michał Woroniecki – Bibliografia (chronologicznie). karto-teka 2021, 118-120.