(1)
Dymarski, Z.; Urbańska-Bożek, M. Sprawozdanie Z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego Za Rok 2021. karto-teka 2021, 159-163.