(1)
Dymarski, Z.; Urbańska-Bożek, M. Sprawozdanie Z działalności Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego Za Rok 2020. karto-teka 2020, 143-147.