(1)
Kaźmierczyk, Z. .; Urbańska-Bożek, M. Profetyczne przesłanki Odrodzenia Religijnego W Rosji (zamiast Wstępu). karto-teka 2020, 3-14.