(1)
Urbańska-Bożek, M. . Ewolucja poglądów Henriego Bergsona Na Temat Natury Boga I Jej społeczny Wymiar. karto-teka 2019, 35-49.