(1)
Urbańska-Bożek, M. . Kulturalny barbarzyńca Jako czuły Artysta życia. karto-teka 2019, 122-133.