(1)
Urbańska-Bożek, M. Trud Wiary W każdym Czasie. karto-teka 2019, 134-139.