(1)
Urbańska-Bożek, M. Sprawozdanie Z IV Edycji ogólnopolskiego Cyklu Konferencyjnego Oblicza Sacrum W Kulturach I Cywilizacjach. karto-teka 2019, 141-148.